Verloonde uren

De Belastingdienst en het UWV hebben het begrip verloonde uren nader uitgelegd. Duidelijk is nu dat het aantal uren omhoog gaat als iemand verlofuren uitbetaald krijgt.
Het tegenovergestelde zal weinig voorkomen maar logischerwijs gaat het aantal uren omlaag als iemand verlof koopt, dus loon inlevert voor vrije uren.
In dit laatste geval mag ook geen ‘code incidenteel lager loon’ ingevuld worden, logisch natuurlijk.
Als een werknemer ziek is en daardoor een lager loon krijgt dan blijft het aantal verloonde uren gelijk.

salarisadministratie loonadministratie logisal unit4 alternatief

d.d. 21-11-2016

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.