Verlaging subsidie praktijkleren van de baan

Verlaging subsidie praktijkleren van de baan

De door de regering voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor praktijkleren gaat niet door. De Tweede Kamer schaarde zich tijdens de Algemene Beschouwingen unaniem achter een PvdA-motie om af te zien van een bezuiniging op leerbanen van 19,5 miljoen.

PvdA-fractieleider Asscher zei tijdens de Algemene Beschouwingen een bezuiniging op leerbanen ‘bizar’ te vinden, in deze tijd van groeiende personeelskrapte. Volgens de PvdA zou de korting op de subsidieregeling ‘tienduizenden banen’ kunnen kosten. Premier Rutte erkende dat Asscher ‘een punt had’.

Om de begroting van OCW met € 19,5 miljoen te verhogen, moet op een andere plek in de Rijksbegroting geld worden weggehaald. Het is nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Voor werkgevers en het beroepsonderwijs lijkt het bericht in ieder geval goed nieuws.

Datum: 26 september 2018

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.