Verbod privégebruik bestelauto

Verbod privégebruik bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet.

U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
– In een schriftelijke afspraak legt u het verbod op privégebruik vast en deze bewaart u bij uw loonadministratie.
– U ziet toe op de naleving van uw verbod. Bij controle door de Belastingdienst moet u uw toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet u uw waarnemingen vastleggen en bewaren bij uw loonadministratie. U kunt toezicht op de naleving van het verbod
houden door bijvoorbeeld:
– de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij(en) bent overeengekomen
– de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
– gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
– Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld:
– een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
– ontslag

In overleg met VNO-NCW en EVO heeft de Belastingdienst een voorbeeldafspraak gemaakt waarmee u uw verbod op privégebruik schriftelijk kunt vastleggen. U kunt de voorbeeldafspraak downloaden van belastingdienst.nl.

d.d. 29-08-2017
Meer nieuws? Klik hier.