Verbod op inhoudingen WML opnieuw uitgesteld

Verbod op inhoudingen WML opnieuw uitgesteld

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 2017. Deze laatste maatregel uit de Wet aanpak schijnconstructies zou eerst per 1 juli 2016 in werking treden. Dat laat minister Asscher van Sociale Zaken in een brief weten.

Daarnaast komt er een uitzondering op het verbod voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering van werknemers. Die mogen werkgevers dus wel rechtstreeks uit het nettoloon van werknemers betalen. Echter worden daar worden wel voorwaarden aan verbonden, zoals een maximumbedrag of een maximumpercentage van het wettelijk minimumloon. Voor huisvesting komt er mogelijk een kwaliteitseis, waardoor werkgevers alleen rechtstreeks kunnen betalen aan woningbouwcorporaties of private verhuurders met een bepaald certificaat.

Voor arbeidsbeperkte werknemers – zoals werknemers in de sociale werkvoorziening – gaan nog meer uitzonderingen gelden. Werkgevers mogen voor hen niet alleen huisvestingskosten en de zorgverzekeringspremie, maar ook kosten voor nutsvoorzieningen en gemeentelijke en waterschapsbelastingen inhouden en rechtstreeks betalen. Daarnaast geldt er voor deze groep werknemers geen maximumbedrag of -percentage.