Verbod inhoudingen minimumloon half jaar uitgesteld

Verbod inhoudingen minimumloon half jaar uitgesteld

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016.

In zijn brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon valt. Volgens hem is het de afgelopen maanden gebleken dat het complexe materie betreft waarbij rekening dient te worden gehouden met een breed palet aan mogelijke consequenties.

LoonPixabay

Bron foto Pixabay

Datum: 1 december 2015

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+