Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

Vanaf 1 januari 2018 vallen opdrachtnemers die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO) onder het wettelijk minimumloon (hierna WML). De ministerraad heeft besloten dat de nieuwe regel niet alleen wordt toegepast voor opdrachtnemers, maar ook op mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

Door betaling van het WML zou het misbruik van deze groep moeten worden voorkomen. Momenteel wordt er namelijk per opdracht een tarief afgesproken zonder dat er rekening gehouden wordt met het WML.
Denk aan een opdracht die is aangenomen voor € 1000,- maar de opdrachtnemer besteed er 200 uren aan, hij zou dan maar € 5,- per uur verdienen en is dus ruimschoots onder het WML.

Het WML geldt niet voor ZZPers en voor gastouders die kinderen in eigen huis opvangen.

 

 

D.d.: 04-07-2017