Uitzondering voor huisvesting en zorgverzekering in WAS

Uitzondering voor huisvesting en zorgverzekering in WAS

Vanaf 1 januari 2017 mogen werkgevers maximaal 25% van het netto minimumloon van arbeidsmigranten aftrekken voor de kosten van huisvesting. Deze maatregel maakt deel uit van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Eerder werd al bekend dat het verbod op inhoudingen onder de WAS is uitgesteld tot 1 januari 2017. Vanaf deze datum mogen werkgevers alleen nog onderstaande kosten verrekenen met het loon van de werknemer:

  • huisvestingskosten;
  • kosten voor energie en water;
  • zorgverzekeringspremie.

Voor huisvesting is dus een maximum bepaald van 25% van het minimumloon inclusief het voorschot aan de energieleverancier. Voor de zorgverzekeringspremie geldt een maximum van de gemiddelde geraamde premie van volgend jaar. Die is dit jaar € 1.243, iets meer dan € 103 per maand.
Voor de doelgroep van de banenafspraak geldt een uitzondering: werkgevers mogen voor deze werknemers alle huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie rechtstreeks betalen aan de verhuurder, energieleverancier en zorgverzekering. Daarmee wil minister Asscher voorkomen dat deze groep werknemers in de problemen komt.

 

LoonPixabay

Datum: 16 juni 2016