Uitleg Wet DBA via YouTube-kanaal Belastingdienst

Uitleg Wet DBA via YouTube-kanaal Belastingdienst

De VAR is per 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben zzp’ers de gelegenheid om zaken op orde te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA. Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid.  Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven.

De Belastingdienst heeft veel informatie op de website staan (www.belastingdienst.nl/dba). In aanvulling daarop beantwoorden Hanneke Swinkels en Peter Hoogstraten, beiden landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen bij de Belastingdienst, de komende tijd een aantal vragen in korte filmpjes.

Op het youtube-kanaal Belastingdienst NL staan de volgende filmpjes:

1 Is een modelovereenkomst verplicht? Moet ik voor elke klus een nieuwe overeenkomst sluiten?

2 Kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen omdat er toch sprake is van loondienst?

3 Kan de Belastingdienst in het transitiejaar naheffen als er toch sprake was van loondienst?

4 Mag ik bij het werken afwijken van de modelovereenkomst?

5 Mag ik de modelovereenkomst veranderen? Moet ik deze dan opnieuw laten goedkeuren?

6 Wat is een fictieve dienstbetrekking?

7 Wie betaalt de naheffing als achteraf toch sprake is van loondienst?

8 Moet de opdrachtgever een kopie van het id-bewijs van een opdrachtnemer bewaren?

9 Hoe lang duurt het voordat de Belastingdienst mijn modelovereenkomst heeft beoordeeld?

10 Wat houdt de modelovereenkomst Geen Werkgeversgezag in?

11 Als de Belastingdienst oordeelt dat er geen sprake is van loondienst, krijg ik dan geen naheffing?

12 In de modelovereenkomst Tussenkomst staat dat er sprake moet zijn van ondernemerschap. Waarom?

13 Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken?

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.