Uitleg Wet Aanpak Schijnconstructies

Uitleg Wet Aanpak Schijnconstructies

De belastingdienst heeft een document gepubliceerd met uitleg over de Wet Aanpak Schijnconstructies.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/inhoud/maatregelen-tegen-schijnconstructies

LogiSal integreert deze wet in haar software. U kunt er voor opteren om bij een berekening een vergelijking te zien met het netto-minimumloon van de onderhavige werknemer met de onderhavige dagen en uren, behorende bij de sector cq branchegegevens mbt pensioen.

Houdt u er rekening mee dat dit document niet juridisch getoetst is en nog aan verandering onderhevig kan zijn.

Wij zullen u tzt nader informeren over onderdelen hiervan.

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.