Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het percentage wordt eventueel opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.
In de tabellen van 2018 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:
Met een inkomen tussen de € 20.143 en € 133.232 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt.
Mensen met een inkomen tussen € 6.512 en € 10.226 bruto betalen 1,76% minder.
En indien men tussen € 10.226 en € 18.937 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 28,06% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,49% uit.

Klik hier om de tabel te openen.

LogiSal past de bijzonder tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar zoals ingevuld op tab Fiscaal bij de werknemer.

Het fiscaal jaarloon wat daar gevuld staat moet het fiscaal jaarloon conform jaaropgaaf 2017 zijn. Indien de werknemer vorig jaar in dienst is getreden dient u dit bedrag dus niet zelf te herleiden naar een heel jaar. Dat doet LogiSal voor u.

Voorbeeld: Een werknemer is per 1 juli 2017 in dienst gekomen. U vult dan het loon vanaf 1 juli t/m 31 december in. LogiSal herleidt dit salaris vervolgens naar een heel jaar.