Uitleg tabel bijzondere beloningen 2016

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2016

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen.

Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat hij/zij hoger uitkomt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er een zogenaamd verrekeningspercentage in het leven geroepen. Een soort correctiefactor om de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo probeert te regering te voorkomen dat, na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, belasting moet worden bijbetaald of dat er door de Belastingdienst geld dient te worden gerestitueerd.

Sinds 2015 wordt daarom het percentage (eventueel) opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het ‘standaard tarief’ en het ‘verrekeningspercentage’.

In de tabellen van 2016 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom “verrekeningspercentage loonheffingskorting” in onderstaande tabel:

Knipsel

 

Met een inkomen tussen de € 18.296 en € 120.518 betaalt men meer belasting over bijzondere beloningen. Voor de lagere inkomens is een uitzondering gemaakt. Mensen met een inkomen tussen € 6.451 en € 9.879 bruto betalen 1,79% minder. En indien men tussen € 9.879 en € 18.296 bruto verdient, dan is het verrekeningspercentage van 27,7% van toepassing. Voor deze groep komt het percentage bijzonder tarief op 8,85% uit.

LogiSal past de bijzonder tarief percentages automatisch toe naar aanleiding van het fiscaal jaarloon vorig jaar zoals gevuld op tab Fiscaal bij de werknemer.
Het fiscaal jaarloon wat daar gevuld staat moet het fiscaal jaarloon conform jaaropgaaf 2015 zijn (indien de werknemer vorig jaar in dienst is getreden dient u dit bedrag dus niet zelf te herleiden naar een heel jaar).

 

Datum: 1 juni 2016

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.