Uitleg 30%-regeling

Werknemers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Voor het vergoeden van die kosten kunt u kiezen: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of, onder voorwaarden, toepassen van de 30%-regeling.

Vergoeden van werkelijke kosten
De vergoeding voor extraterritoriale kosten is een gerichte vrijstelling. Vergoedt u de werkelijke extraterritoriale kosten, dan moet u deze, in redelijkheid gemaakte, kosten aannemelijk maken. U houdt dan de kosten en de vergoeding per werknemer in uw loonadministratie bij.

Vergoeden met 30%-regeling
Als u de 30%-regeling gebruikt, mag u, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding onbelast geven (gerichte vrijstelling) voor de extraterritoriale kosten. In plaats daarvan mag u ook maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding geven als onbelaste vergoeding. Geeft u daarnaast ook nog een vergoeding of verstrekking voor de werkelijke extraterritoriale kosten, dan is deze vergoeding of verstrekking loon van uw werknemer. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon (zie hiervoor het Handboek Loonheffingen).

Zijn de werkelijke extraterritoriale kosten hoger dan de 30%-vergoeding, dan zijn de werkelijke kosten een gerichte vrijstelling. U mag de 30%-regeling dan niet meer gebruiken.

Voor een volledige uitleg verwijzen wij naar het Handboek Loonheffingen.

Toepassing in LogiSal
Voor het toepassen van de maximale vrijstelling kunt bij de werknemer de 30% regeling toepassen door dit via > Werknemer > Fiscaal > Bijzondere Instellingen (rechts, onder het midden) aan te klikken.

Alternatieve bewerking 
Wanneer u de maximale vrijstelling niet kunt gebruiken gaat u naar Werknemer > Fiscaal > Bijzondere instellingen en zet de 30% regeling uit.

Vervolgens gaat u naar Looncode. Maak een nieuwe looncode aan met de omschrijving; Vrijstelling **% o.i.d. Geen standaard soort. Kies voor Geavanceerd en vink alleen heffingsloon aan.

Bij het maken van de boeking voegt u deze looncode toe met het vrijgestelde bedrag. Negatief dus met een minteken.
** = het percentage.