Tweede uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2016’ gepubliceerd

Tweede uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2016’ gepubliceerd

U kunt de tweede uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2016’ downloaden.

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

15. Nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
16. Recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer beperkt
17. Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O
18. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016

Bij deze tarieven, bedragen en percentages is nog geen rekening gehouden met de laatste aanpassingen die nog in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht (novelle).
Verder is bij punt 7 meer informatie toegevoegd over contractloon en over contracturen per week.

 

Datum: 18 december 2015