Transitievergoeding en Zvw

Transitievergoeding en Zvw

Hoe verloont u de Transitievergoeding met betrekking tot de Zvw?
Over het algemeen leest u dat ‘de normale regels’ gelden en dat is ook zo. Toch leggen wij die normale regels nog even uit:
U maakt een 2e dienstverband aan (in LogiSal een 2e contract).
U koppelt die 2 dienstverbanden aan elkaar (dat kan in LogiSal).
Het 2e dienstverband krijgt inkomenscode 21 en groene tabel.
Als de werknemer niet AOW-gerechtigd is dan is de werkgeversheffing Zvw van toepassing.
Als deze werknemer wel AOW-gerechtigd is dan geldt de Zvw bijdrage.
U verloont de transitievergoeding met NUL loondagen.

Stel de werknemer is niet AOW-gerechtigd:
Dan wordt de werkgeversheffings ZVW cumulatief herrekend. Als het loon in voorgaande tijdvakken lager was dan het maximumloon voor de Zvw dan betekent dat dat er alsnog Zvw over de transitievergoeding geheven gaat worden, maximaal tot het maximumloon. Dat maximumloon zelf verandert niet want de transitievergoeding zelf voegt geen tijdvak toe.

Stel de werknemer is wel AOW-gerechtigd:
Dan geldt feitelijk hetzelfde maar dan voor de Zvw bijdrage.

Stel het ontslag is 31 december en de transitievergoeding wordt in januari uitbetaald:
Dan is er in het nieuwe jaar geen tijdvak en wordt er geen Zvw geheven.

Nog vragen? Stel ze aan onze helpdesk.

d.d. 13-10-2015

Meer nieuws, lees hier.