Transitievergoeding en schuld onderneming

Transitievergoeding en schuld onderneming

Wanneer een werknemer na een dienstverband van 2 jaar of langer vrijwillig ontslag bij u neemt dan heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Is de werkgever nalatig geweest of heeft deze verwijtbaar gehandeld dan heeft de werknemer wel recht op een transitievergoeding. U als werkgever heeft dan schuld aan het niet verlengen van het contract van de werknemer. De werknemer neemt in dit geval niet meer vrijwillig ontslag. Er zal jurisprudentie moeten worden opgebouwd over wanneer hiervan dan sprake is.