Transitievergoeding en de salarisadministratie

Transitievergoeding en de salarisadministratie

De Belastingdienst heeft gepubliceerd dat een transitievergoeding of een vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting loon uit vroegere dienstbetrekking is.
Hierop is dus de groene tabel van toepassing. Daarnaast is een dergelijke vergoeding bijzonder loon en is dus de bijzondere tabel van toepassing.
Incidenteel komt het voor dat een werknemer zowel een vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting krijgt en toch in dienst blijft. Ook in dat geval is de vergoeding loon uit vroegere arbeid en wordt de groene tabel toegepast.

Mede hierdoor zijn over deze vergoedingen geen werknemersverzekeringspremies verschuldigd. Wel is Zvw verschuldigd volgens de algemeen geldende regels.
Bovenstaande betekent dat u een nieuwe inkomstenverhouding (LogiSal > Werknemer > 2e Contract) moet maken. Voor dit dienstverband geldt voor de code Soort Inkomenscode 21 (Werknemer > Fiscaal > Fiscale vragen) (schadeloosstelling bij ontslag).

Meer nieuws vindt u hier.

 

Datum: 13 juli 2015

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.