Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning

De werknemer kan u vragen minder loonheffing in te houden dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit mag alleen als de werknemer een machtiging heeft ontvangen van de Belastingdienst.

Op verzoek van de werknemer kan de Belastingdienst een machtiging afgeven om het loon dat onder de tabel bijzondere beloningen valt lager te belasten dan de tabel aangeeft. Dit vormvrije verzoek stuurt de werknemer naar het belastingkantoor van de werkgever.

Bij goedkeuring ontvangt de werknemer een brief waarin de Belastingdienst de werkgever machtigt om een lager percentage te gebruiken dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit percentage geldt alleen voor het jaar dat in de machtiging staat.

Nadat u de machtiging van uw werknemer hebt gekregen, verwerkt u het lagere percentage in de loonadministratie. U bewaart een kopie van de machtiging bij de loonadministratie.

U kunt dit in LogiSal aangeven onder Werknemer > Tab Fiscaal.

 

nieuwsbrief loonheffingen