Toelichting sectorindeling

Toelichting sectorindeling

Zoals u wellicht al weet zal er vanaf het 7e aangiftetijdvak 2016 (juli / 7e vier weken periode) gecontroleerd worden door de Belastingdienst of de aangegeven sector gelijk is aan de beschikte sector.

Bij een verschil krijgt u een melding in een terugkoppel rapport. Deze zullen over het 7e aangiftetijdvak worden verzonden in september 2016.

Waarom zijn er verschillende premies?
De hoogte van de sectorpremie wordt bepaald door de werkloosheid in een bepaalde sector. Hoe hoger het werkloosheidsrisico in de sector is, hoe hoger premie die werkgevers in die sector moeten betalen.
Daarnaast kan er nog onderscheid gemaakt worden in risico, een werknemer met een dienstverband korter dan een jaar heeft meer risico op ontslag dan een werknemer met een dienstverband langer dan een jaar. Voor deze groep is de premie afwijkend, ook wel sectorpremie hoog of laag (los of vast) genoemd.

Daarnaast heeft de sectorindeling ook invloed op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.
Ook hier geldt: hoe hoger de sectorinstroom in de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), hoe hoger de premie.

Vindt u dat de door u gehanteerde sector juist is? Laat dan uw beschikking aanpassen. Neem contact op met uw belastingkantoor.

Hebt u nog geen sectoraansluitingsbeschikking? Vraag die dan aan met dit formulier.

Als de sector onjuist is, dan is de kans groot dat ook de aangegeven sectorpremie en/of de sectorale gedifferentieerde premie WHK onjuist is. Ook die premie zal gecorrigeerd moeten worden.

Als de aangegeven sector in het 7e aangiftetijdvak onjuist is, is de kans groot dat in eerdere aangiften de sector en/of de premies ook onjuist zijn. Houdt u er rekening mee dat u met terugwerkende kracht tot 2011 correcties zult moeten uitvoeren.

U kunt LogiSal 2011 tot en met 2016 downloaden en installeren op uw pc indien u deze niet meer heeft, de administraties kunt u dan opnieuw inlezen.

Heeft u geen tijd of komt u er niet uit? Wij kunnen het ook voor u doen. Vraag ons voor meer informatie over de mogelijkheden.

d.d. 19-7-2016

DigipoortKleinSbr-nl

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.