Toch geen werknemersbijdrage WW

Toch geen werknemersbijdrage WW

In 2016 zal er toch geen WW-premie worden ingehouden op het brutoloon van de werknemer.
Volgens minister Asscher zijn de plannen om weer een WW-premie in te voeren voor werknemers niet uitvoerbaar.

Het voorstel van de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) stuit op te veel problemen bij de uitwerking. Volgens minister Asscher is het niet mogelijk om de werknemerspremie WW zo vorm te geven dat hij voldoet aan zowel de wensen van de sociale partners als de eisen van het kabinet. De wens om de WW-premie uit het brutoloon te betalen sluit bijvoorbeeld niet aan bij de regels die sinds de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013 gelden voor de loonstrook. Daarnaast zou herinvoering van de werknemerspremie leiden tot extra administratieve lasten voor werkgevers en extra kosten voor werknemers.

 

Datum: 27 november 2015