Thuiswerken in verband met corona en een vaste (reiskosten) vergoeding. Wat nu?

Deze vraag hebben wij de afgelopen weken een aantal keren van diverse klanten ontvangen. De vraag was telkens: mag ik, wanneer de werknemer thuis werkt, hem de (reiskosten)vergoeding nog onbelast vergoeden of moet ik hiermee stoppen?

Wat zegt de wet- en regelgeving hierover
De omstandigheden waarin wij momenteel leven zijn zeer bijzonder. Niemand had dit voorzien. Inmiddels werkt vrijwel iedereen die dat kan in meer of mindere mate vanuit huis. Er is dan ook geen sprake meer van reiskosten woon-werk. Hoe moet hiermee worden omgegaan? Op het terrein van de fiscale wetgeving is hierover niets geregeld. Ook in de regelgeving is hierover geen expliciet antwoord te vinden.
Praktijk
De regelgeving is wel duidelijk bij een afwezigheid van de werknemer. Als voorbeeld wordt in het Handboek Loonheffingen een situatie van een werknemer beschreven die ziek is. Er staat het volgende:

U mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is. Als u langdurige afwezigheid van uw werknemer verwacht, mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Advies
Ondanks dat bij werken vanuit huis in verband met Corona geen sprake van ziekte is, is de werknemer niet op het werkadres werkzaam. Hij is dan ook afwezig. Het is dan ook aannemelijk c.q. wij adviseren de praktijkregeling toe te passen. Dit zelfde principe is ook toe te passen op andere vaste vergoedingen.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.