Vraag vóór 15 september subsidie aan voor de begeleiding van studenten!

Vraag vóór 15 september 2017 subsidie aan voor de begeleiding van studenten

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. U kunt subsidie aanvragen tot 15 september 2017. Het maximumbedrag is € 2.700 per deelnemer per studiejaar.
Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Voor wie?
Een werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie wanneer hij een leerplaats aanbiedt voor één van de volgende categorieën:
Vmbo: leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg.
Mbo: beroepsbegeleidende leerweg.
Hbo: duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt.
Promovendi: promotieonderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO.
Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

Om een aanvraag in te dienen bij AgentschapNL dient u te beschikken over een veiligheidscertificaat, voor de aanvraag subsidie praktijkleren is dit e-herkenning niveau. Logihuis beschikt over dit certificaat en wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen (€ 35,- ex. BTW per aanvraag*).

* Let op! Deze aanbieding geldt alleen voor relaties van Logihuis b.v.
Indien u geen relatie bent, informeer dan naar de mogelijkheden via helpdesk@logihuis.nl