Sectorpremies 2018 bekend

UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. Het besluit van de minister van Sociale Zaken is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 oktober 2017. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector.

Een aantal sectoren kennen een differentiatie naar premiegroep. Deze sectoren hebben een hoger werkloosheidsrisico dan andere sectoren:

→ Uitzendbedrijven;
→ Agrarisch bedrijf;
→ Bouwbedrijf;
→ Horeca algemeen;
→ Culturele instellingen;
→ Schildersbedrijf.
Premie per soort contract
Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het handboek loonheffingen van de Belastingdienst.

Premie per soort activiteit
De premies binnen de sector Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.

 

architecten apg

 

Datum: 26 oktober 2017