Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex pas in 2017

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex pas in 2017

De WGA-vast en de WGA-flex blijven volgend jaar nog twee aparte premies. Hierdoor is het pas in 2017 mogelijk om ook eigenrisicodrager te worden voor het WGA-flexrisico.
Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs laten weten.

Iedere werkgever betaalt sinds 1 januari 2014 drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas (Whk):

* WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
* WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
* ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren).

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie betaalt u via de premies werknemersverzekeringen een individuele premie of sectorpremie of een combinatie hiervan.
Voor de laatste twee premiedelen kan uw organisatie er echter ook voor kiezen om zelf het risico te dragen of het onder te brengen bij een particuliere verzekeraar.
In de beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk die uw organisatie van de Belastingdienst krijgt, staat het premiedeel waarvoor u eigenrisicodrager bent dan op 0.
Het is nog niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (WGA-flex). Toen deze premie werd ingevoerd, waren er immers nog allerlei lopende contracten tussen verzekeraars en eigenrisicodragers voor de WGA-vast, en daar kon niet zomaar het risico voor de WGA-flex aan worden toegevoegd.

Het plan was om de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2016 samen te voegen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs echter in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat deze koppeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Verzekeraars hebben namelijk aangegeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van de markt door toevoeging van de WGA-flex-verzekering. Ze krijgen van de minister een jaar extra tijd om zich voor te bereiden.

 

Datum: 3 maart 2015