Salarisspecificaties per e-mail en de AVG

Salarisspecificaties per e-mail en de AVG

Vanaf mei 2018 geldt een strengere wetgeving op het gebied van de beveiliging van persoonsgegevens.
Goed om daar bij stil te staan en aandacht aan te schenken. Maar laat u niet gek maken.
Er wordt momenteel veel onzin verkondigd. Laat u vooral informeren door uw beroepsvereniging.
Zij moeten zich hierin verdiepen.

De volgende maatregelen hebben wij genomen:

  • In LogiSal kunt u in 2018 per werknemer een wachtwoord toekennen aan een salarisspecificatie per PDF.
  • Het berichtenverkeer naar LIS wordt versleuteld.
  • U kunt bestanden gaan encrypten (versleutelen) met LogiSal. Uw klanten kunnen dit ontsleutelen met een programma van ons dat gratis zal zijn.

Meer over dit onderwerp vindt u in ons document.

 

avg encryptie

 

D.d.: 17-11-2017