Salarisnorm 30%-regeling 2016

Salarisnorm 30%-regeling 2016

Met de 30%-regeling kunnen werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst nemen maximaal 30% van het loon van die werknemer, plus de vergoeding van eventuele schoolgelden, belastingvrij uitbetalen. Die 30% wordt dan aangemerkt als een vergoeding voor zogenoemde extraterritoriale kosten die de werknemer in redelijkheid maakt, omdat hij tijdelijk in het buitenland gaat werken.
Voor de toepassing van de 30%-regeling geldt dat die werknemer over een specifieke deskundigheid moet beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst vindt dat er sprake is van specifieke deskundigheid als de werknemer voldoende fiscaal loon geniet. Dus moet er worden voldaan aan de salarisnorm.

Die salarisnorm is in 2016 omhoog gegaan:
• Algemene salarisnorm op jaarbasis is € 36.889.
• Voor jonge masters of promovendi die jonger zijn dan dertig jaar geldt een verlaagde salarisnorm van € 28.041.

Als de werknemer fiscaal loon heeft genoten beneden de salarisnorm, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht (tot 1 januari of de datum van indiensttreding dat jaar).Indien een werknemer gedurende het jaar in dienst treedt, wordt de salarisnorm naar evenredigheid toegepast. Bij die berekening moet ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld vakantiegeld.

 

30%Pixabay

 

Foto bron Pixabay

Datum: 25 januari 2016

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.