Salarisnieuws regeerakkoord

Salarisnieuws regeerakkoord

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Wij hebben de belangrijksten punten die betrekking hebben op de salarisadministratie en het arbeidsrecht voor u op een rij gezet.

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%
De ‘sociale vlaktaks’ komt er definitief. Het kabinet Rutte III wil nog maar twee belastingschijven voor werkenden: een basistarief van 36,93 procent en een hoog tarief van 49,5 procent. Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt krijgen een extra schijf, die lager ligt dan het basistarief. Dat komt omdat zij geen AOW-bijdrage meer hoeven te leveren. Dat is nu overigens ook al het geval.

Deze maatregel zorgt voor evenwicht tussen één- en tweeverdieners en maakt het – vooral voor werkenden met een middeninkomen – lonender om (meer) te werken.

Direct recht op transitievergoeding
Op dit moment moeten werknemers een dienstverband van minimaal twee jaar hebben voordat zij bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding. In het regeerakkoord is afgesproken dat werknemers dit recht straks vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst hebben.

Forse verruiming vaderschapsverlof
Het kabinet verruimt het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen. Ook krijgen vaders de mogelijkheid om vijf weken vrij te krijgen voor 70 procent van het loon. Deze 70% wordt doorbetaald door het UWV.

Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers)
Kleine bedrijven hoeven zieke personeelsleden nog maar één jaar door te betalen. Dat is nu, net als bij grotere bedrijven, twee jaar. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat kleine bedrijven vaker mensen in dienst nemen. Het is niet zo dat de zieke werknemer uiteindelijk minder geld krijgt: alle kleine werkgevers doen geld in pot, zodat ze de risico’s spreiden.

Proeftijd vast contract naar 5 maanden
Als een werkgever bij indiensttreding gelijk een vast contract geeft, mag hij straks een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken. Voor contracten die meer dan twee jaar duren, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.

Aanpassing ketenbepaling: na 3 jaar een vast contract
De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Dat is de periode waarna contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd.De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft zes maanden. Wel vinden de formatie partijen dat er per sector een mogelijkheid moet zijn om hiervan af te wijken. Dit is bijvoorbeeld nu al mogelijk in de agrarische sector.

De ketenbepaling wordt teruggedraaid, omdat de verkorting er in de praktijk vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers eerder de laan uit sturen. Dit is voor het aankomende kabinet een reden om de ketenbepaling weer te versoepelen.

 

Bekijk het regeerakkoord 2017

 

regeer-akkoord-2017

 

D.d.: 11-10-2017