Rekenregels gepubliceerd – minder loonheffing in 2016

Rekenregels gepubliceerd – minder loonheffing in 2016

Uit de gepubliceerde rekenregels voor softwareontwikkelaars kan worden opgemaakt dat iedereen met een heffingsloon vanaf € 1000,- minder loonheffing betaalt in 2016. Onderstaand overzicht bevat alleen het effect van de loonbelasting op het inkomen, wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen kunnen ook invloed hebben op de koopkracht.

Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.

 

Knipsel

 

De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer €50.000 per jaar en het verlagen van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting. Daarnaast wordt de inkomensgrens verhoogd voor het hoogste belastingtarief, waardoor mensen pas vanaf een hoger inkomen in het hoogste tarief vallen.

 

 

Datum: 7 oktober 2015