Op de website van het UWV vindt u nu een rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze rekenhulp kunt u gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW.

De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van elkaar. Daarom kunt u in de rekenhulp voor beide aanvraagperiodes apart bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen.