Recht op premiekorting? Check het hier!

Recht op premiekorting? Check het hier!

Wilt u weten of de werkgever voor een werknemer recht heeft op een premiekorting? Dat kunt u eenvoudig checken met de Regelhulp Premiekortingen en lage-inkomensvoordeel.
Met de regelhulp kunt u zien of u voor een werknemer recht hebt op de premiekorting oudere werknemer, de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer of de premiekorting jongere werknemer.

Het jaarlijkse voordeel kan oplopen tot 7000 euro gedurende maximaal drie jaar.

Lage-inkomensvoordeel
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) geldt pas vanaf 1 januari 2017. De Belastingdienst betaalt dit voordeel aan de werkgever uit als deze werknemers in dienst heeft met een uurloon tussen 100 en 120 procent van het minimumloon.

Deze regelhulp kunt u gebruiken voor de volgende werknemers:

  • werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen;
  • herplaatste werknemers vanuit de WIA;
  • werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon.

Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten:

  • of u recht heeft op een premiekorting en/of het LIV;
  • de hoogte van de premiekorting en/of LIV;
  • de duur van de premiekorting en/of LIV;
  • hoe u de premiekorting en/of LIV moet toepassen.

Bij het invullen van de regelhulp is het belangrijk dat u weet of uw werknemer vanuit een uitkering in dienst is gekomen, en zo ja welke. Ook zijn de leeftijd en het uurloon van de werknemer belangrijke gegevens.

U vindt de premiekortingen in LogiSal bij Werknemer > Subsidie.

Meer informatie over deze premiekortingen vindt u in het Handboek Loonheffingen.

 

Datum: 18 februari 2016

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.