Prinsjesdag 2016 – de belangrijkste onderwerpen

Prinsjesdag 2016 – de belangrijkste onderwerpen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2017 bekendgemaakt.
Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd.
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet:

  • Tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag
  • De Arbeidskorting stijgt met € 120 euro
  • De afbouw arbeidskorting begint al bij een loon van € 32.444
  • Ouderen ontvangen meer ouderenkorting in 2017
  • Werkgeversheffing ZVW wordt per 2017 verhoogd naar 6,65%
  • Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon verdient
  • Het “levenlanglerenkrediet” komt beschikbaar
  • De Belastingdienst gaat per 2017 geen jaarloonuitvraag meer doen bij organisaties
  • Minimumjeugdloon wordt stapsgewijs verhoogd

Wij zullen de komende tijd de begroting voor 2017 verder toelichten in onze nieuwsartikelen.

d.d. 22-9-2016

rijksoverheid