Premiekorting scholings belemmerden

Premiekorting scholingsbelemmerden

In de laatste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen is een wijziging opgenomen met betrekking tot de premiekorting scholingsbelemmerden. Voorheen mocht u voor een bepaalde groep scholingsbelemmerden de hoge premiekorting toepassen van € 7.000 per kalenderjaar. Nu staat er dat u voor scholingsbelemmerden altijd de lage premiekorting van € 2.000 per kalenderjaar moet toepassen. Deze wijziging is ingevoerd met terugwerkende kracht.

 

 

d.d.: 15-05-2017

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+