Premiekorting scholings belemmerden

Premiekorting scholingsbelemmerden

In de laatste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen is een wijziging opgenomen met betrekking tot de premiekorting scholingsbelemmerden. Voorheen mocht u voor een bepaalde groep scholingsbelemmerden de hoge premiekorting toepassen van € 7.000 per kalenderjaar. Nu staat er dat u voor scholingsbelemmerden altijd de lage premiekorting van € 2.000 per kalenderjaar moet toepassen. Deze wijziging is ingevoerd met terugwerkende kracht.

 

 

d.d.: 15-05-2017

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.