Premiekorting jongeren per 1 juli 2015 verruimd

Premiekorting jongeren per 1 juli 2015 verruimd

Hoewel de jeugdwerkloosheid de afgelopen tijd is gedaald, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er nog te veel jongeren werkloos zijn.

Om de jeugdwerkloosheid nog verder terug te dringen mag u vanaf 1 juli 2015 deze premiekorting al toepassen als u een jongere van 18 tot 27 jaar in dienst neemt voor minimaal 24 uur per week. Momenteel moet de jongere een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 32 uur per week.

 
Datum: 17 april 2015