PGGM stelt nieuw facturatiesysteem UPA uit

PGGM stelt nieuw facturatiesysteem UPA uit

PGGM heeft ons het volgende kenbaar gemaakt:

“Gelijktijdig met de start van de UPA op 1 januari 2017 hadden wij gepland te starten met een nieuw facturatiesysteem, gekoppeld aan de UPA. Hier zitten echter nog een aantal bevindingen in, waardoor we dit hebben moeten uitstellen. Dit betekent dat de verrekening van de voorschotten op basis van de UPA nog niet plaatsvinden in de periode januari-april 2017. In die periode wordt nog op de oude wijze verrekend. De factuur van mei zal de eerste factuur zijn op de nieuwe manier en tevens de maanden januari-april verrekenen.”

Meer informatie over de UPA in LogiSal vindt u in onze online-help.