Personeelsreglement en relatiebeding

Personeelsreglement en relatiebeding

Het relatiebeding en concurrentiebeding beperken de werknemer na einde arbeidsovereenkomst in zijn mogelijkheden elders te werken. Daarom gelden er strenge eisen voor de geldigheid van een relatie- en concurrentiebeding. Zoals de eis van schriftelijkheid.

Een concurrentiebeding en relatiebeding is vanaf 1 januari 2015 verboden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Er geldt één uitzondering, namelijk wanneer een werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft.

Heeft u een relatiebeding in het personeelsreglement staan en verwijst u naar dit beding vanuit de arbeidsovereenkomst? Let dan op dat u het personeelsreglement altijd toevoegt. Ook al heeft de werknemer het personeelsreglement eerder ook al ontvangen. Tevens dient in de arbeidsovereenkomst opgenomen te zijn dat de werknemer instemt met het personeelsreglement.

Als werkgever wilt u er zeker van zijn dat het relatiebeding en concurrentiebeding geldig schriftelijk tot stand zijn gekomen. Daarom de voor de hand liggende tip: neem het relatie- en/of concurrentiebeding altijd in de arbeidsovereenkomst zelf op. Tevens is het advies om hier direct een boetebeding aan te koppelen.

 

 

D.d.: 10-05-2017