ZVW percentages voor 2016 bekend

ZVW percentages voor 2016 bekend

De werkgeversheffing ZVW daalt naar verwachting per 1 januari 2016 van 6,95% naar 6,75%.
Momenteel draagt de werkgever 6,95% van het heffingsloon (tot € 51.976) af aan de Belastingdienst.  Het maximumbijdrageloon voor 2016 wordt € 52.765.

In gevallen waar uw organisatie de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, betaalt de werknemer de ZVW-bijdrage. Dit is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Zij betalen dit jaar een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,85% van hun brutoloon tot het maximumbijdrageloon. Het verschil tussen de werkgeversheffing en de werknemersbijdrage is in 2016 1,25 procentpunt. Dat betekent dat de werknemersbijdrage ZVW in 2016 5,50% zal bedragen.

Rekenmachine2Pixabay

Bron foto: Pixabay

Datum: 18 september 2015