Percentages sectorpremie en Whk 2018

Percentages sectorpremie en Whk 2018

De premiepercentages voor de sectorpremie en Whk zijn bekend.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee premiecomponenten:

  • een gedifferentieerde premie WGA
  • een gedifferentieerde premie ZW-flex.

Van het WGA-component mag u de helft inhouden op whk.  In LogiSal vindt u een handige lijst waarin deze verdeling al voor u is uitgerekend. Deze lijst stellen wij graag aan iedereen beschikbaar.

Download het overzicht van 2018 in .pdf formaat

 

Premiepercentages voor de sectorpremie en Whk
 

 

 

D.d.: 15-11-2017

 

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.