Pensioenfonds Vervoer

Het pensioenfonds Vervoer hanteert rekenvoorbeelden waarbij de franchise wordt afgetrokken van het ‘vaste’ loon. Pas daarna worden de variabele loonbestanddelen bijgeteld. Dat is niet conform het pensioenreglement. Dat maakt voor werknemers met weinig vast loon best wel uit. Het pensioenfonds wil toch vasthouden aan die methodiek en heeft toegezegd het reglement aan te gaan passen.

Datum: 6 november 2018

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.