Pensioenfonds Vervoer

Het pensioenfonds Vervoer hanteert rekenvoorbeelden waarbij de franchise wordt afgetrokken van het ‘vaste’ loon. Pas daarna worden de variabele loonbestanddelen bijgeteld. Dat is niet conform het pensioenreglement. Dat maakt voor werknemers met weinig vast loon best wel uit. Het pensioenfonds wil toch vasthouden aan die methodiek en heeft toegezegd het reglement aan te gaan passen.

Datum: 6 november 2018