UPA voor PFZW

Vanaf 1 januari 2017 maken wij gebruik van de UPA voor PFZW. Deze pensioenaangifte voor Zorg en Welzijn wordt via LogiSal en LogiPoort (of LIS) ingediend bij PFZW die zorg draagt voor de verwerking.

Wij hebben geïnformeerd bij PFZW wanneer ze zullen beginnen met de inhoudelijke controles van de berichten. Dat gebeurt helaas pas na 1 maart.

Dat heeft APG begin 2016 ook gedaan en dat betekende dat alles tegelijk kwam.

Vooral omdat de signaleringen van APG erg onduidelijk waren en de helpdesk van APG destijds zelf nog niet klaar was, kwamen de klanten bij ons en leidde dat tot grote drukte op de helpdesk.

We hopen dat de signaleringen van PFZW duidelijk zullen zijn en dat hun helpdesk goed voorbereid is.

Wij zullen een systeem opzetten waarlangs wij onze klanten zo soepel mogelijk kunnen helpen. Lees vooraf de leesmij en onze pagina in de online help speciaal voor Zorg en Welzijn.

d.d.: 2-1-2017