Pensioen opbouwen

Het deelnemen aan het pensioenfonds StiPP is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst voor een uitzendonderneming werken. Nederland kent geen algemene pensioenplicht. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Bij werkgevers die niet onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen of waarbij deelname aan een pensioenregeling ook niet bij cao is geregeld, zijn werkgever en werknemers vrij om afspraken te maken over een pensioenregeling. Dit kan er ook toe leiden dat een werkgever geen pensioenaanbod doet en de betreffende werknemers geen pensioen opbouwen via de werkgever.

Cao-bepalingen
Pensioenen zijn voorzieningen met een eigen, door de Pensioenwet bepaald regime. Voor pensioenen bestaat parallel aan het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen de ’verplichte deelname’ op basis van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (WBpf 2000). In de cao kan een bepaling komen te staan waarin wordt verwezen naar de van toepassing zijnde pensioenregeling. Een cao bevat dus zelf geen pensioenregeling, maar verwijst er wel vaak naar. Uit een steekproef blijkt dat vrijwel alle grote cao’s verwijzen naar een pensioenregeling.

Aanvullend pensioen
Het kabinet vindt de omvang van de witte vlek (werknemers die geen pensioen opbouwen) een zorgelijke constatering en wil bekijken of er maatregelen mogelijk zijn die ertoe leiden dat de pensioenopbouw onder werknemers wordt vergroot.

Datum: 19 maart 2019