PAWW (uitleg)

In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Het Kabinet heeft toegezegd dat de cao-afspraken in beginsel algemeen verbindend worden verklaard. 

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden.

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer zelf de PAWW-uitkering. Dit dient hij een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering te doen. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Indien deze premie voor uw bedrijf geldt, dan kunt u deze aan uw administratie van 2018 toevoegen. De stappen vindt u vanaf 2018 terug in de online help of in de leesmij (Info > Lees mij).

 

 

 

D.d: 07-11-2017