Administratie gaat over naar LogiSal

Administratie gaat over naar LogiSal

Indien u per 1 januari 2015 administraties overneemt van een concu-lega dan kunt u deze administraties ook importeren in LogiSal. U hoeft dan niet zelf alle werknemers aan te maken.
U heeft daarvoor tenminste 1 (recent) loonaangiftebericht nodig (een XML-file).
Het importeren gaat via menu > Export/Import > Importeren administraties ander loonpakket via loonaangifte. In het loonaangifteberichten zit een veld met de naam NumIV (Nummer Inkomstenverhouding).
De waarde hiervan dient u bij overname te krijgen van de vorige salarisverwerker. Deze waarde kunt u invoeren op de tab Fiscaal van Werknemer. Dit kan alleen totdat u de eerste loonaangifte heeft gedaan.
Daarna kunt u deze waarde niet meer invoeren/wijzigen. Importeert u de administratie via een loonaangifte bericht, dan neemt LogiSal automatisch het Nummer Inkomstenverhouding over uit dit loonaangifte bericht.

Datum: 21 oktober 2014