Overgang naar diverse pensioenuitvoerders

Overgang naar diverse pensioenuitvoerders

Zoals wellicht bij u bekend stappen er diverse pensioenfondsen over naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heeft te maken met het feit dat eind 2016 bekend gemaakt werd dat Syntrus Achmea stopt met de uitvoering. In ieder geval dient iedereen per 1-1-2019 over te zijn.

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de tot nu toe bekende wijzigingen.

Per branche specifiek

Datum: 6 april 2017

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+