Leeftijdsgrens no-riskpolis werklozen naar 56 jaar

Leeftijdsgrens no-riskpolis werklozen naar 56 jaar

De no-riskpolis voor oudere langdurig werklozen wordt nieuw leven ingeblazen. Minister Asscher van Sociale Zaken wil de maatregel invoeren voor werkzoekenden vanaf 56 jaar.
De Ziektewet kent nu ook al een no-riskpolis voor oudere werklozen, maar de doelgroep daarvan wordt steeds kleiner. Dat komt doordat de bepaling nu alleen nog geldt voor werknemers die geboren zijn voor 8 juli 1954.

De aanpassing houdt concreet in dat UWV het ziekengeld voor haar rekening neemt wanneer een werknemer langdurig ziek wordt. Die bepaling moet werkgevers die huiverig zijn dat oudere personeelsleden vaker en langer ziek zijn over de streep trekken om toch ouderen in dienst te nemen. De maatregel is een van de bepalingen uit een actieplan dat Asscher op 7 juni jl. presenteerde om de langdurige werkloosheid onder ouderen te lijf te gaan.

zieke werknemer

Datum: 10 juni 2016