Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de nieuwe regels voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd. De tarieven en percentages voor 2017 zijn nog niet definitief. De informatie kan dus nog wijzigen. Er worden daarom meerdere nieuwsbrieven (na deze nog 2) gepubliceerd.

De volgende onderwerpen zijn in de nieuwsbrief vermeld:

 • AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden;
 • Start-ups en gebruikelijk loon;
 • Afschaffen jaarloonuitvraag;
 • Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen;
 • Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen;
 • Uitfaseren pensioen in eigen beheer;
 • Overige wijzigingen in de pensioenwetgeving;
 • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten;
 • Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV);
 • Bijtelling voordeel privégebruik auto;
 • Veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O);
 • Overname enkele taken van Zorginstituut Nederland (ZiNL) door CAK.

Op deze pagina van de Belastingdienst, kunt u de eerste uitgave bekijken/downloaden.

belastingdienst_amsterdam_1

d.d.: 29-11-2016

 

 

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+