Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de vierde versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd.

In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen:

 • 1 AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden
 • 2 Start-ups en gebruikelijk loon
 • 3 Afschaffen jaarloonuitvraag
 • 4 Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen
 • 5 Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
 • 6 Uitfaseren pensioen in eigen beheer
 • 7 Overige wijzigingen in de pensioenwetgeving
 • 8 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 • 9 Wijzigingen in gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA
 • 10 Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • 11 Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • 12 Veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • 13 Overname enkele taken van Zorginstituut Nederland (ZiNL) door CAK
 • 14 Rekenhulp Loonbelastingtabellen
 • 15 Forum Salaris
 • 16 Leeftijd voor de werkbonus verhoogd
 • 17 Premiekorting arbeidsgehandicapte: stroomlijnen hoogte premiekorting in dienst nemen van een scholingsbelemmerden
 • 18 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017

D.d.: 11-04-2017

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.