Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd.
In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen:

 1. Nieuw vanaf 1 januari 2018: loonkostenvoordelen
 2. Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV
 3. Nieuwe bedragen lage-inkomensvoordeel
 4. Premiekortingen verdwijnen
 5. Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt
 6. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 7. AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
 8. Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar
 9. Werkbonus vervalt
 10. Veranderingen risicopremiegroep grafische sector
 11. Veranderingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 12. Alleenstaande-ouderenkorting geldt ook voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 13. Overgang van overheidswerkgever gelijkgesteld met overgang ‘gewone’ werkgever voor
  gedifferentieerde premie Whk
 14. Berekening jaarloon pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen wijzigt
 15. Fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen
  wordt afgeschaft
 16. Aandelenoptierechten voor werknemers van innovatieve starters (start ups) minder belast
 17. Nieuwe cao-code 727 vervangt aantal bestaande cao-codes
 18. Beperkte groep werkgevers kan binnen 3 jaar opnieuw eigenrisicodrager voor de WGA worden

 

Download hier de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 uitgave 2

 

nieuwsbrief loonheffingen 2018

D.d.: 5-12-2017