Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2017

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen gepubliceerd.
Er hebben voornamelijk tekstuele wijzigingen plaatsgevonden.
Het is belangrijk om de wijzigingen na te gaan want er zijn ook onjuistheden gecorrigeerd.

D.d.: 29-05-2017