Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA

Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA

Per 1 januari 2017 verandert het dragen van het eigen risico voor de WGA.

Wilt u eigenrisicodrager blijven, dan bent u dat vanaf 2017 niet alleen voor de WGA-vast, maar ook voor de WGA-flex. Deze worden namelijk aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling moet u uiterlijk eind van dit jaar een nieuwe garantieverklaring – die op het gehele WGA-risico ziet – inleveren bij de Belastingdienst. Als de werkgever hieraan niet (juist of tijdig) voldoet, dan eindigt voor de werkgever de ERD-WGA per 31 december 2016.

Inmiddels staat het formulier voor de de nieuwe garantieverklaring op de website van de Belastingdienst.

 

Fotolia_68201612_XS

Datum: 14 juli 2016
Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.