Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA

Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA

Per 1 januari 2017 verandert het dragen van het eigen risico voor de WGA.

Wilt u eigenrisicodrager blijven, dan bent u dat vanaf 2017 niet alleen voor de WGA-vast, maar ook voor de WGA-flex. Deze worden namelijk aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling moet u uiterlijk eind van dit jaar een nieuwe garantieverklaring – die op het gehele WGA-risico ziet – inleveren bij de Belastingdienst. Als de werkgever hieraan niet (juist of tijdig) voldoet, dan eindigt voor de werkgever de ERD-WGA per 31 december 2016.

Inmiddels staat het formulier voor de de nieuwe garantieverklaring op de website van de Belastingdienst.

 

Fotolia_68201612_XS

Datum: 14 juli 2016