Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV

Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Lage Inkomensvoordeel voor de jeugd ingevoerd (jeugd-LIV). Dat is een compensatie voor de extra kosten voor het loon van werknemers van 18 t/m 21 jaar.
De reden hiervan is dat het wettelijk minimumloon sterk is gestegen per 1 juli 2017. Echter zijn er wel een aantal voorwaarden voor het toepassen van het jeugd-LIV:

  • De werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen;
  • De werknemer verdient het wettelijk minimumloon of net daarboven;
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.

Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.
In de nieuwsbrief loonheffingen 2018 vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 

Belastingdienst-Jeugd-LIV

 

D.d.: 15-08-2017