Nieuw kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen ter bevordering van een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. Eén van de maatregelen is premiedifferentiatie WW naar aard van het contract.

In het kennisdocument dat de Rijksoverheid heeft gepubliceerd wordt ingegaan op deze nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de lage en hoge WW-premie.